Inloggen is tijdelijk niet mogelijk. Probeer het over enkele ogenblikken opnieuw. Onze excuses voor het ongemak.
Inloggen is tijdelijk niet mogelijk. Probeer het over enkele ogenblikken opnieuw. Onze excuses voor het ongemak.
Je bent hier:  > Congres 2012

Congres 2012

Naast de reguliere Bondsraad van FNV Horecabond was er voorheen binnen onze verenigingsstructuur ook een bijzondere Bondsraad, het Congres. Eens in de vier jaar komt het Congres bijeen. Op maandag 4 juni 2012 vond het Congres plaats!

Het Congres 
Het Congres heeft de leden van het Hoofdbestuur en die van het Dagelijks Bestuur gekozen. Laatstgenoemden zijn als bezoldigd bestuurder in dienst van de bond. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit twee personen: de voorzitter en de penningmeester/secretaris van de bond, die in functie worden gekozen.

Verder heeft het Congres in 2012 voorstellen die betrekking hebben op de statuten en het huishoudelijk reglement gewijzigd. Tijdens dit Congres vond er ook een inspirerend middagprogramma plaats, waar drie interactieve workshops werden gegeven.

Bekijk hier de foto's van het Congres 2012.

Meer over het Congres
Wat is het Congres?

Documenten
Hier vind je diverse documenten die betrekking hebben op het Congres 2012.