Inloggen is tijdelijk niet mogelijk. Probeer het over enkele ogenblikken opnieuw. Onze excuses voor het ongemak.
Inloggen is tijdelijk niet mogelijk. Probeer het over enkele ogenblikken opnieuw. Onze excuses voor het ongemak.
Je bent hier:  Ondernemingsraad > Lid van een or worden

Lid van een or worden

Ondernemingsraad wordt afgekort als 'or'. De or is het orgaan waarin werknemers medezeggenschap hebben over de gang van zaken binnen een bedrijf en dient ter verbetering van het functioneren van de onderneming in algemene zin. Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers is verplicht een or te hebben. Wanneer de onderneming kleiner is, maar meer dan 10 medewerkers heeft, kan deze, indien een deel van het personeel dit wil en er geen or is, een personeelsvertegenwoordiging instellen. Deze heeft ook een aantal bevoegdheden al zijn dat er wel minder dan in de or.

Wat doe je als lid van een or?
Als lid van de or vertegenwoordig jij de belangen van alle medewerkers binnen jouw bedrijf.

Wie zitten er in een or?
De or bestaat uit werknemers van een bedrijf. Om leden te benoemen worden verkiezingen gehouden. Je kunt je bijvoorbeeld verkiesbaar stellen via handtekeningenacties. Je kunt ook door FNV Horecabond worden voorgedragen. 

Wat levert het jou op en hoeveel tijd kost het je?
Als lid van de or heb je inzicht in de hele organisatie.

Welke kwaliteiten heb je nodig als lid van de or?
Je moet het als lid van de or leuk vinden actief op te komen voor de belangen van collega’s.

Wil je plaatsnemen in een or of meer informatie hierover?
Leden van de or worden gekozen door de andere werknemers van het bedrijf. Wil je meer informatie over dat proces of over de inhoud van een or- lidmaatschap in het algemeen, neem dan contact op met Frans Wendelgelst, via f.wendelgelst@fnvhorecabond.nl of bel het Voorlichtings- en Informatiecentrum (VIC) via 036 - 535 85 95.

Downloads
Op deze pagina kun je brieven inkijken van diverse or-verkiezingen.

Hoofdbestuur FNV Horecabond

Tijdens het Ledencongres van 30 mei 2016 is een Hoofdbestuur gekozen. Het Hoofdbestuur zet zich actief in voor een sterke positie van FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie. Bekijk hier wie er plaatsnemen in het Hoofdbestuur!