Inloggen is tijdelijk niet mogelijk. Probeer het over enkele ogenblikken opnieuw. Onze excuses voor het ongemak.
Inloggen is tijdelijk niet mogelijk. Probeer het over enkele ogenblikken opnieuw. Onze excuses voor het ongemak.
Je bent hier: Lidmaatschap > Vereniging > Structuur

Structuur

FNV Horecabond is een vereniging. De leden bepalen het beleid en stellen de begroting vast.

Ledencongres
Aan de basis van onze verenigingsdemocratie en -structuur vind je de Ledencongressen; welke tweemaal per jaar plaatsvinden. Op de ene vergadering staat het jaarverslag centraal, op de andere de nota algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan het gevoerde beleid met betrekking tot actuele thema’s. Uiteraard kunnen desgewenst ook los van het Ledencongres themabijeenkomsten worden georganiseerd. Als lid van FNV Horecabond kun je hier je ideeën inbrengen, invloed uitoefenen en mede het beleid bepalen. Voor stemrecht op het Ledencongres is wel de voorwaarde gesteld dat je minimaal twee maanden lid moet zijn van FNV Horecabond op het moment dat het Ledencongres wordt uitgeschreven. De beslissingsbevoegdheid over het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) is gedelegeerd aan de cao-commissies horeca, catering en recreatie.

Activiteitenteams
In elke regio werken verder activiteitenteams. Hierin zetten leden zich als vrijwilliger in voor ontmoetingen en discussie, het geven van voorlichting en informatie, ledenwerving en -binding en voor uitkeringsgerechtigden en ouderen. Sectorgroepen en cao-commissies bepalen tot slot het beleid rond de cao’s en keuren deze goed of juist af. Ledenraadplegingen over de arbeidsvoorwaarden spelen daarbij een belangrijke rol.

Op deze pagina vind je meer verenigingsinformatie.

Actief worden?

Inspraak hebben in de cao-commissie, plaatsnemen in een Regionaal Activiteiten Team of spin in het web zijn als bedrijfscontactpersoon? Dit zijn enkele voorbeelden wat je als actief lid kunt betekenen voor FNV Horecabond.

Ben je lid en wil je actief lid worden en/of wil je hier meer informatie over? Stuur dan een e-mail naar info@fnvhorecabond.nl of neem contact op met ons Voorlichtings- en Informatiecentrum: 036 - 535 85 95