Je bent hier: Lidmaatschap > Bestuur > Hoofdbestuur

Hoofdbestuur

FNV Horecabond wordt bestuurd door een Hoofdbestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Hoofdbestuur verricht beleidsvoorbereidend werk en coördineert en bewaakt de uitvoering van de bondsactiviteiten. Daarnaast stelt zij het personeelsbeleid op hoofdlijnen vast evenals het directiestatuut en -profiel.

Ben Francooy
Bezoldigd lid als voorzitter

Eiko de Vries
Bezoldigd lid als penningmeester/secretaris

Bert Veldman
Onbezoldigd lid

Benno Suijker
Onbezoldigd lid

Gerard Kogelman
Onbezoldigd lid

Jan Wever
Onbezoldigd lid

Michel Hooglugt
Onbezoldigd lid

Martin Meijnckens
Onbezoldigd lid

Ronald Plokker
Onbezoldigd lid 

 

 

Hoofdbestuur FNV Horecabond

Tijdens het Congres van 4 juni 2012 is een Hoofdbestuur gekozen. Het Hoofdbestuur zet zich actief in voor een sterke positie van FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie. Bekijk hier wie er plaatsnemen in het Hoofdbestuur!