Inloggen is tijdelijk niet mogelijk. Probeer het over enkele ogenblikken opnieuw. Onze excuses voor het ongemak.
Inloggen is tijdelijk niet mogelijk. Probeer het over enkele ogenblikken opnieuw. Onze excuses voor het ongemak.
Je bent hier: Lidmaatschap > Vereniging > Werkorganisatie

Werkorganisatie

De werkorganisatie van FNV Horecabond voert het beleid uit van onze vakbond. Zij doet het dagelijkse werk van de bond vanuit een centraal kantoor in Almere. De achterliggende verenigingsstructuur bepaalt op grote lijnen wat dit werk allemaal omvat. FNV Horecabond is namelijk bovenal een vereniging, waarvan de werkorganisatie deel uitmaakt.

De werkorganisatie van FNV Horecabond kent verschillende afdelingen waaronder de afdelingen Juridische dienstverlening, Verkoop, Vrijwilligers en Vereniging, Marketing & Communicatie en Voorlichtings- en Informatiecentrum.

* FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie hebben elk een eigen sectorbestuurder

Milen van Boldrik is sectorbestuurder voor de horecasector, Harry de Wit is verantwoordelijk voor onze cateringsector en de recreatiesector valt onder de verantwoordelijkheid van Johan Bijlsma. Mocht je in contact willen komen met onze sectorbestuurders: door op hun naam te klikken kun je hen een e-mail sturen.

* Juridische dienstverlening

Bij onze Juridische Dienstverlening komen leden terecht die een 'kwestie' hebben of waarvoor de bond een 'zaak' behartigt. Juristen en juridisch geschoolde medewerkers van of namens FNV Horecabond doen er alles aan om leden met problemen zo goed mogelijk te helpen en bij te staan. Contacten met de leden, voor wat betreft de ledenadministratie, adreswijzigingen en contributie wordt onderhouden door onze ledenadministratie.

* Verkoop, Vrijwilligers & Vereniging

Zoals de naam al weergeeft, houdt de afdeling Verkoop, Vrijwilligers & Vereniging zich bezig met alle uitvoerende zaken rondom de vereniging en de gezamenlijke belangen van de leden. Denk hierbij aan onderhandelingen aan de cao-tafel, beleidsontwikkeling in de sector, bedrijfsbezoeken en contacten met Ondernemingsraden binnen de organisatie. Ook onderhouden zij het contact met de vrijwilligers. Vrijwilligers zijn leden die actief zijn binnen de bond.

* Marketing & Communicatie

Onder de afdeling Marketing & Communicatie vallen alle Marketing en Communicatieactiviteiten. Denk hierbij aan het onderhouden van de websites, het opstellen en verspreiden van nieuwsbrieven, foldermateriaal, maar ook het onderhouden van perscontacten.

* Voorlichtings- en Informatiecentrum (VIC)

Ons Voorlichtings- en Informatiecentrum (VIC) beantwoordt vragen van leden en niet-leden. Het VIC is het centrale ‘adres’ voor alle vragen en publiekscontacten. Voor deze directe service is het VIC onmisbaar. Werknemers uit de sector kunnen bij het VIC terecht met al hun vragen rond arbeid en inkomen in de horeca, catering en recreatie. Het VIC is te bereiken op het ledennummer 036 - 535 8595 of via het niet-ledennummer 0900 – 239 10 00 (€ 0,50 p/m), iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur of per e-mail. Via het VIC worden daarnaast individuele kwesties doorgespeeld aan gespecialiseerde juridisch medewerkers van FNV Horecabond.

Hoofdbestuur FNV Horecabond

Tijdens het Ledencongres van 30 mei 2016 is een Hoofdbestuur gekozen. Het Hoofdbestuur zet zich actief in voor een sterke positie van FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie. Bekijk hier wie er plaatsnemen in het Hoofdbestuur!