Je bent hier:  FNV Federatieraad > Wat is de FNV Federatieraad?

Wat is de FNV Federatieraad?

De besluitvormende organen binnen de FNV zijn het Federatiecongres, het Federatiebestuur, en de Federatieraad.

Federatiecongres
Het hoogste orgaan van de FNV is het Federatiecongres. Het Federatiecongres komt tenminste één keer per vier jaar bijeen, en bestaat uit afgevaardigden van de zeventien bonden. De grootte van de afvaardiging per bond wordt bepaald door het ledenaantal van die bond. Het Federatiecongres bespreekt het FNV-beleid en kiest het Federatiebestuur.

Federatiebestuur
Het Federatiebestuur vormt het dagelijks bestuur van de FNV en is dus belast met de dagelijkse leiding van de FNV. Het Federatiebestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar. Het Federatiebestuur wordt gevormd door vier bestuurders. Eén van hen is de voorzitter van de gehele FNV, op dit moment is dat Agnes Jongerius. Het federatiebestuur bereidt besluitvorming voor en voert de door het Congres en de Federatieraad genomen besluiten uit. Het Federatiebestuur heeft ook zitting in de Federatieraad. 

Federatieraad
De Federatieraad bestaat naast het Federatiebestuur uit de voorzitters van de zestien bonden. De Federatieraad neemt de beslissingen over het FNV-beleid. De Federatieraad vergadert elke twee weken. Bij stemmingen hebben de leden van het Federatiebestuur een adviserende stem.

Bekijk hier stukken en notulen van de Federatieraad.

Actief worden?

Inspraak hebben in de cao-commissie, plaatsnemen in een Regionaal Activiteiten Team of spin in het web zijn als bedrijfscontactpersoon? Dit zijn enkele voorbeelden wat je als actief lid kunt betekenen voor FNV Horecabond.

Ben je lid en wil je actief lid worden en/of wil je hier meer informatie over? Stuur dan een e-mail naar info@fnvhorecabond.nl of neem contact op met ons Voorlichtings- en Informatiecentrum:

0900 – 202 23 23 (€ 0,20 p/m).