Je bent hier:  > Home

Archief van 'Werk en inkomen'

Veranderingen in het zorgverlof

Vr 07 Aug 2015

Met de invoering van de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden per 1 juli 2015 wil de overheid het makkelijker maken om werk en zorg te combineren.

Vrienden of familie van mensen die zorg nodig hebben, bieden in eerste instantie zelf die zorg. De nieuwe, verruimde regels voor kort- en langdurend zorgverlof moeten dat beter mogelijk maken.Geef een reactie Lees meer »


Derde tijdelijke contract niet omgezet in een vast contract?

Ma 08 Jun 2015

Werknemers treden vaak in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een contract voor bepaalde tijd loopt tot een bepaalde datum of gebeurtenis. Als een tijdelijk contract afloopt heeft de werkgever de keuze om het contract niet te verlengen. Dit is alleen anders wanneer je recht hebt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Geef een reactie Lees meer »


Vaststellingsovereenkomst? Zet nooit direct je handtekening.

Di 19 Mei 2015

Het komt vaak voor dat werkgevers een vaststellingsovereenkomst aanbieden aan een werknemer om het dienstverband te beëindigen. Dit heet ook wel een beëindigingovereenkomst of ontslag met wederzijds goedvinden. Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin jij en jouw werkgever in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen en onder welke voorwaarden. Beiden moeten akkoord willen gaan. Je bent dus niet verplicht dit voorstel te ondertekenen. Gelukkig maar, want het tekenen van een vaststellingsovereenkomst is niet zonder risico’s. Het is daarom van groot belang om altijd eerst juridisch advies in te winnen voor je akkoord gaat met een vaststellingovereenkomst.1 Reactie Lees meer »


Verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Do 30 Apr 2015

ls werknemer heb je recht op een wettelijk aantal vakantiedagen. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Vakantiedagen mogen ook in uren worden opgenomen. Het salaris wordt tijdens jouw vakantie doorbetaald.Geef een reactie Lees meer »


Aanzegtermijn

Vr 10 Apr 2015

Per 1 januari 2015 moet je werkgever je een maand van tevoren schriftelijk informeren of je arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet. Als je contract verlengd wordt, dan moet je werkgever je informeren over de voorwaarden waarop dat gebeurt. De aanzegtermijn geldt voor tijdelijke contracten die voor een periode van zes maanden of langer zijn aangegaan.Geef een reactie Lees meer »