Je bent hier:  > Home

Archief van 'Werk en inkomen'

Moet jij Koningsdag, Hemelvaart en ook Pinksteren werken?

Vr 14 Mrt 2014

Als je moet werken op een feestdagen, heb je recht op compensatie. In eerste instantie krijg je een vergoeding in vrije tijd. Je werkgever is verplicht deze vrije tijd te compenseren in de periode van 26 weken volgend op de betreffende erkende feestdag. Als dit niet binnen deze periode van 26 weken is gelukt, dan heb je recht op een toeslag van 50 procent van je bruto-uurloon. Dit moet uiterlijk 4 weken na het aflopen van deze 26 weken worden uitbetaald.Geef een reactie Lees meer »


Schaduwwerk!

Wo 12 Feb 2014

Schaduwwerk in een participatiewereld, bijstandsgerechtigden zijn per 1 juli verplicht een tegenprestatie te leveren voor hun uitkering. De verzorgingsstaat wil iets terug. Op zich zelf klinkt het goed dat iedereen een bijdrage moet leveren. Werklozen moeten aan de slag, maar voldoen vaak niet aan het profiel van een “üitvreter”, maar verloren hun werk door de crisis. Denk maar aan de ZZP ‘ers waarom zijn die er met zo velen nu bij gekomen?Geef een reactie Lees meer »


Wetsvoorstel werk en zekerheid: welke veranderingen mag je verwachten?

Do 23 Jan 2014

In 2013 zijn de werkgevers, vakbonden en het kabinet tot een Sociaal Akkoord gekomen. Deze afspraken bestaan onder andere uit een wijziging van het arbeidsrecht. Mocht de wetswijziging door de Eerste en Tweede Kamer worden aangenomen, dan staan er voor werkgevers en werknemers behoorlijk wat veranderingen te wachten. Hieronder lees je de belangrijkste veranderingen die je kunt verwachten.  Wetsvoorstel werk en zekerheid: welke veranderingen mag je verwachten?

Ketenregeling

Naar verwachting mogen er per 1 juli 2015 binnen een periode van 24 maanden maximaal drie contracten achter elkaar worden afgesloten. Dit betekent drie tijdelijke contracten binnen twee jaar, daarna een contract voor onbepaalde tijd. De onderbreking tussen tijdelijke contracten mag niet langer zijn dan zes maanden zijn. Indien er een onderbreking is ontstaan tussen twee tijdelijke contracten die langer is dan zes maanden dan begint de cyclus weer opnieuw. In de cao mag je van de contractenreeks afwijken, hetgeen nu ook gebeurt in de horeca. De huidige mogelijkheid tot afwijking wordt echter enorm beperkt. Daarnaast kan bij cao het maximaal aantal contracten voor bepaalde tijd slechts tot zes worden uitgebreid, in een periode van maximaal vier jaar.

De wijzigingen in de ketenregeling treden waarschijnlijk in met ingang van 1 juli 2015, en gelden voor de tijdelijke contracten die op of na 1 juli 2015 zijn aangegaan. Per 1 januari 2014 is de cao horeca al teruggegaan naar de wettelijke regeling wat betreft contractenreeks. FNV Horeca houdt in de cao-onderhandelingen ook vast aan deze nieuwe wettelijke norm.

Opzeggingsverplichting tijdelijk contracten

Per 1 juli 2014 zijn werkgevers verplicht minimaal een maand voordat een tijdelijke contract voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, de werknemer schriftelijk over het al dan niet verlenging daarvan op de hoogte te stellen. Dit geldt voor tijdelijke contracten die voor een periode van langer dan zes maanden zijn aangegaan.

Het is overigens niet zo dat als een werkgever nalaat om schriftelijk op te zeggen dat het tijdelijke contract dan wordt verlengd. Het contract loopt wel af, maar dit kost de werkgever een maandsalaris. Indien de werkgever die verplichting niet tijdig is nagekomen, dan is hij aan de werknemer een vergoeding naar rato verschuldigd. Bijvoorbeeld, als de werkgever een week te laat is, dan kost het de werkgever een weeksalaris.

Proeftijd bij korte tijdelijke contracten verboden

Per 1 juli 2014 wordt de proeftijd in een tijdelijke contract van ten hoogste zes maanden verboden. Een  proeftijd mag alleen bij contracten die langer dan zes maanden duren worden afgesloten.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is straks slechts nog in uitzonderlijke situaties toegestaan. Voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd geldt per 1 juli 2014, in meeste gevallen, geen concurrentiebeding. Het doel van deze wetswijziging is om de kans op een nieuwe baan voor werknemers met een tijdelijke contract te vergroten. Een concurrentiebeding mag alleen bij contracten voor onbepaalde tijd worden overeengekomen. De werknemer moet 18 jaar of ouder zijn. Concurrentiebeding is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk als de werkgever schriftelijk uitgebreid kan motiveren dat dit vanwege zwaarwegende bedrijfsbelang noodzakelijk is.Geef een reactie Lees meer »


Wat kun je verwachten als je tijdelijke contract eind 2013 afloopt?

Do 28 Nov 2013

De cao horeca loopt tot en met 31-12-2013. Of de cao dan ook echt afloopt, is niet helemaal zeker. Mocht er nog geen nieuwe cao zijn afgesloten, dan wordt de cao horeca automatisch verlengd tot 1 april 2014. Toch gaat er iets veranderen per 1 januari 2014, de afspraak over de keten van contracten wordt namelijk sowieso aangepast.Wat kun je verwachten als je tijdelijke contract eind 2013 afloopt?Geef een reactie Lees meer »


Iedereen mag weten dat ik lid ben van de bond

Ma 30 Sep 2013

Hoe goed je band met collega’s ook is, ze hoeven niet alles van je te weten. Niet iedereen vertelt bijvoorbeeld dat hij lid is van een vakbond. De een is er open over, de ander houdt het liever voor zichzelf. Wat is er in de cao geregeld voor leden van een vakbond?Geef een reactie Lees meer »