Je bent hier:  > Home

De kredietcrisis en de catering…

Di 05 Mei 2009

De economische crisis heeft tot op heden nog geen grote gevolgen gehad voor de cateringsector. Langzaamaan nemen echter steeds meer grotere bedrijven maatregelen om de crisis te bezweren.

Minder gasten in het restaurant door de crisis?

Stel: je werkt in de catering in huis bij een grote onderneming die ten gevolge van de economische crisis gedwongen wordt om medewerkers te ontslaan. Of je werkt bij een onderneming die gebruik gaat maken van de tijdelijke regeling WerkTijdVerkorting (WTV). In beide gevallen betekent dit voor de cateraar een vermindering van het aantal bezoekers in het bedrijfsrestaurant. Dit hoeft in principe niet altijd te betekenen dat er dan automatisch sprake is van urenvermindering of ontslag voor de cateringmedewerkers. Dat is mede afhankelijk van het soort contract dat de cateraar heeft met de opdrachtgever én de looptijd van dat contract.

Contractvormen

Er zijn verschillende soorten contracten tussen de cateraar en opdrachtgever. Er zijn bijvoorbeeld zogenaamde ‘fixed price contracten’. Voor deze contracten geldt dat de prijs van tevoren vast ligt. Er zijn ook contracten waar meer op commerciële basis wordt gewerkt. Bij dat soort contracten ligt het financiële risico bij de cateraar. Zijn er minder gasten in het restaurant, dan betekent dit in dat geval minder inkomsten voor de cateraar. Om het nog ingewikkelder te maken zijn er ook allerlei tussenvormen mogelijk: combinaties van fixed price- en ‘commerciële contracten’.

Als werknemer heb je niet altijd zicht op de afspraken die de cateraar met de opdrachtgever heeft gemaakt. Daarom kun je niet altijd weten wat de gevolgen zouden kunnen zijn van een eventuele vermindering van het aanbod van gasten. De opdrachtgever en cateraar kunnen overeenkomen dat er, om wat voor reden dan ook (bv. een vermindering van gasten), aanpassingen aan hun overeenkomst nodig zijn. Zij kunnen hierover in overleg gaan met elkaar. Maar over het algemeen zullen cateraars weinig anders kunnen doen dan meewerken aan aanpassingen van de overeenkomst. Je moet hierbij bedenken dat de zittende cateraar (jouw baas) in de toekomst ook afhankelijk is van opdrachtbevestiging van een nieuwe contract door diezelfde opdrachtgever. Hij zal de opdrachtgever daarom graag tevreden houden.

Wat kun je zelf in de gaten houden met betrekking tot de kredietcrisis? Heb jij nog andere ideeën? Laat je reactie hieronder achter!

Deel met anderen:
  • NuJIJ
  • GeenRedactie
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Google
  • TwitThis
  • del.icio.us


Geef een reactie

*