Je bent hier:  > Home

Klaar voor de toekomst?

Do 29 Mrt 2012

De Nederlandse samenleving is aan het veranderen; de welvaart is toegenomen en de gezondheidszorg is verbeterd. Daarnaast krijgen we steeds nadrukkelijker te maken met de gevolgen van ontgroening en vergrijzing. Levensfasebewust beleid is een actueel thema bij een krimpende arbeidsmarkt en het gegeven dat Nederlanders langer moeten doorwerken. Bij dit beleid gaat het erom medewerkers ongeacht leeftijd of levensfase gemotiveerd inzetbaar te houden. Het vraagt om creatieve en slimme oplossingen.

Steeds meer organisaties houden zich bewust bezig met de gezondheid en inzetbaarheid van hun medewerkers. In de horeca is hier helaas nog weinig van terug te vinden. In de horeca wordt vaak fysiek zware arbeid verricht en zijn de diensten flexibel, waardoor een onregelmatig leven wordt geleid door horecamedewerkers. Deze factoren zijn niet bevorderlijk voor een gezonde levensstijl en de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

Inzetbaarheid

Om medewerkers gemotiveerd en inzetbaar te houden is het belangrijk dat zij aansluiting blijven vinden op de arbeidsmarkt. Gerichte scholing betekent niet alleen een groei voor de werknemer, maar ook voor de werkgever en het horecavak. De huidige cao horeca kent, in tegenstelling tot de meeste andere bedrijfstakken, geen apart scholingsfonds. De middelen voor scholing worden per onderneming vastgesteld, waarbij geldt dat slechte 1% van de loonsom voor dit doel wordt gereserveerd. Ondernemingen die nog geen kalenderjaar bestaan, zijn hier niet tot verplicht.

Levensfasebewust beleid

Levensfasebewust beleid is erop gericht om medewerkers duurzaam gezond, inzet en gemotiveerd te houden. Er moet hierbij rekening gehouden worden met het feit dat de werkende mens onder invloed van levensfasen verandert. Dit hoeft niet perse leeftijdsgebonden te zijn. Voordelen van een dergelijk beleid zijn onder andere: minder uitstroom, daling ziekteverzuim, minder inzet van extra personeel en een positieve uitstraling naar de buitenwereld. Hierdoor hebben zowel werkgever als werknemer belang bij het ontwikkelen van een levensfasebewust beleid.

Daarom hebben we besloten om in een nieuwe cao horeca een intentie verklaring op te nemen, die promoot dat levensfasebewust beleid op de agenda wordt gezet.

Deel met anderen:
  • NuJIJ
  • GeenRedactie
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Google
  • TwitThis
  • del.icio.us


Geef een reactie

*