Je bent hier:  > Home

Overuren; hoe zit het nou?

Di 05 Jun 2012

Als werknemer in de horeca werk je niet op standaard tijden. De ene periode is het drukker dan de andere periode, dus enige flexibiliteit wordt verwacht van werknemers. En dat hoort erbij. Maar hoe is het eigenlijk geregeld met overuren tijdens de cao-loze periode?

Allereerst is het van belang om te weten of de cao op jouw arbeidssituatie van toepassing is of niet. Als jij een contract hebt getekend waarin staat dat de cao op jouw arbeidssituatie van toepassing is, dan val je onder de cao-bepaling wat betreft overuren. Het is mogelijk dat de cao nog steeds van toepassing wordt verklaard op het moment dat je na 31 maart een contract tekent. Een aantal bepalingen is dan niet van kracht, maar wat betreft de overuren blijft de cao-bepaling gelden.

Heb jij een contract getekend waarin niet staat vermeld dat de cao op jouw arbeidssituatie van toepassing is, dan val je niet onder de cao. Ook hierbij is het niet van belang of je een contract hebt getekend toen de cao nog van kracht was of niet.

Maar hoe lang kunnen overuren blijven staan en hoe worden deze gecompenseerd?

Ik val onder de cao: overuren worden aan het einde van het kalenderjaar vastgesteld. Deze overuren dienen uiterlijk in de daarop volgende periode van 13 aaneengesloten weken door de werkgever in het werkrooster te worden gecompenseerd in vrije tijd in aaneengesloten blokken van 4 uur. Als het niet mogelijk is om alle overuren binnen de periode van 13 weken te compenseren in vrije tijd, moeten de nog resterende overuren binnen 4 weken na deze 13 weken worden uitbetaald;

i. de overuren tot en met het in een kalenderjaar gewerkte totaal aantal uren van 2.184 tegen 100% van het uurloon;

ii. de overige overuren tegen 150% van het uurloon.

Ik val niet onder de cao: als in je contract een vast aantal uren per kalenderjaar is overeengekomen, worden overuren aan het einde van het kalenderjaar berekend. Als hierover niets is overeengekomen in je contract, worden overuren per week berekend. Deze overuren krijg je de eerstvolgende betalingstermijn uitbetaald. In beide gevallen vindt er een vergoeding plaats tegen 100% van het uurloon of wordt er gecompenseerd in tijd. Je kunt samen met je werkgever overleggen hoe deze compensatie plaatsvindt.

Deel met anderen:
  • NuJIJ
  • GeenRedactie
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Google
  • TwitThis
  • del.icio.us


Geef een reactie

*