Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Ledencongres: maandag 16 maart 2020

FNV Horecabond, met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie, behartigt jouw belangen als medewerker in de horeca, catering en recreatie. FNV Horecabond is er voor én door leden! Op het Ledencongres hoor je wat er speelt, kun jij vragen stellen en heb je direct stemrecht. Het Ledencongres bepaalt de koers van FNV Horecabond en komt tweemaal per jaar bijeen.

UPDATE:

Zoals jullie in het nieuws hebben vernomen zijn de omstandigheden rond het Corona-virus gewijzigd en zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd. Dat heeft gemaakt dat wij als bestuur van FNV Horecabond een nieuwe afweging hebben gemaakt voor het Ledencongres van maandag a.s., waarbij veiligheid en gezondheid van onze leden en medewerkers boven alles gaat.

Het Ledencongres gaat helaas niet door.

Lees hier meer informatie over onze afwegingen.

Ledencongres 25 mei gaat niet door
Door de aangescherpte maatregelen gaat het Ledencongres van maandag 25 mei niet door. We zullen binnenkort hierover meer informatie geven.


Het nieuwe jaar 2020 is begonnen, dit betekent ook het vervolg van de modernisering van de vereniging van FNV Horecabond. Dit jaar organiseren we een extra Ledencongres op maandag 16 maart. Laat weten wat jij belangrijk vindt en kom ook!

In dit extra Ledencongres van 16 maart besteden we aandacht aan de verkiezingen van het Hoofdbestuur. Ook dit keer vindt het Ledencongres plaats in het Centraal Vakbondshuis FNV in Utrecht. Je gaat actief meedoen aan de interactieve werkgroepen en in ieder geval komen de volgende onderwerpen aan de orde:

>> Modernisering van de vereniging, zoals verkiezingen Hoofdbestuur
>> Stand van zaken verkiezing Dagelijks Bestuur. Hieronder vind je de profielen:
Profiel Voorzitter
Profiel Secretaris-penningmeester
>> Aanloop naar verkiezing nieuw Hoofdbestuur op het Ledencongres van 25 mei 2020
>> Begroting 2020
>> Herijken financiële kaders
>> Voorlegger statutenwijziging en statutenwijziging

Vrije inloop in de ochtend: kom je ook?
Heb jij vragen over of interesse in een functie als Hoofdbestuurder? Van 9.00 tot 10.00 uur kun je, voorafgaand aan het Ledencongres, vragen te stellen en kennismaken met de huidige Hoofdbestuursleden. 

Daarnaast kun je van 9.00 tot 10.00 uur vragen stellen over bijvoorbeeld de statutenwijziging en financiën aan Dick Koerselman, voorzitter, en Esther de Jong, secretaris-penningmeester en het managementteam van FNV Horecabond.


Als je wilt deelnemen aan het Ledencongres vragen we je tot een week van tevoren aan te melden in verband met de organisatie.

Meld je hieronder aan!

Voornaam

Achternaam

E-mailadres 

Telefoonnummer

   Ik wil de documenten voor het Ledencongres graag digitaal ontvangen

   Ik meld mij aan voor de maandelijkse sector nieuwsbrief
 


Jouw privacy vinden we belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met jouw gegevens. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen.

FNV Horecabond maakt gedurende het Ledencongres filmopnames en foto’s. FNV Horecabond zal deze beelden gebruiken voor communicatiedoeleinden (sociale media, pers en eigen communicatiekanalen). Heb je hier bezwaar tegen, dan kun je dit per e-mail doorgeven.

 

Recht op vakbondsverlof?

Catering 
Volgens artikel 58 g van de cao catering heb je recht op vakbondsverlof met behoud van loon, voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij de cao als aangewezen officiële afgevaardigde. Mits de werknemer de werkgever aantoont, dat hij als zodanig de bijeenkomst dient bij te wonen en voor het bijwonen van scholings- en vormingscursussen georganiseerd door de werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao of hun vakcentrales, mits de werkzaamheden dit toelaten en de werknemer tijdig tevoren overleg met de werkgever heeft gepleegd, tot een maximum van 12 dagen per jaar.

Recreatie
Volgens artikel artikel 28 lid 3 van de cao recreatie heb je als werknemer recht op vakbondsverlof met behoud van salaris voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao tot een maximum van 8 dagen per jaar en kaderleden tot een maximum van 11 dagen, een en ander voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten.

Horeca
Voor het Ledencongres en ander vakbondswerk dien je een verlofdag op te nemen of te rouleren in het rooster. Je dient dit te doen in overleg met je werkgever.

Heb je volgens jouw cao recht op vakbondsverlof, dan kun je dit tijdig bij je werkgever aanvragen, mits de werkzaamheden dit toelaten. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons Contactcenter via 036 - 535 85 95 of info@fnvhorecabond.nl.