Ledencongres: maandag 27 mei 2019

FNV Horecabond, met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie, behartigt jouw belangen als medewerker in de horeca, catering en recreatie. FNV Horecabond is er voor én door leden! Op het Ledencongres hoor je wat er speelt, kun jij vragen stellen en heb je direct stemrecht. Het Ledencongres bepaalt de koers van FNV Horecabond en komt tweemaal per jaar bijeen.

Maandag 27 mei staat ons halfjaarlijks Ledencongres weer op de agenda. We nodigen je hierbij graag voor dit Ledencongres uit. Laat weten wat jij belangrijk vindt en kom ook!

Dit keer vindt het Ledencongres plaats in het Centraal Vakbondshuis FNV in Utrecht van 10.00 uur tot 17.00 uur. We presenteren dan de nieuwe visie, missie en doelstellingen van FNV Horecabond. Daarnaast besteden we aandacht aan de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging, bespreken we de jaarverslagen en kun je meedoen aan interactieve workshops. Ter besluitvorming komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:


Vier weken van te voren plaatsen we op deze website een verdere uitwerking van de agenda en de stukken. Ook vragen we je om, als je wilt komen, je daarvoor tot een week van tevoren aan te melden in verband met de organisatie.

Meld je hieronder aan en geef je workshop voorkeur aan.

Als deelnemer aan het Ledencongres word je ingedeeld bij de workshop 'Activerend vakbondswerk' of 'Verenigingswerk'. Daarna kun je een keuze maken tussen de workshops 'Hoe krijg ik een sterkere positie?' of 'Omgaan met verschillende gasten'.

Workshops
Activerend vakbondswerk

In deze workshop wordt aandacht besteed aan de verschuiving van dienstverlenend naar activerend en op welke manier vakbondsmacht kan worden opgebouwd. Daarnaast krijg je praktische tools om een activerend gesprek te voeren.

Verenigingswerk
Hoe ziet het werk in de vereniging van een vakbond eruit? In deze workshop zullen leden van FNV Horecabond hier meer over vertellen en krijg je onder andere meer informatie over activiteiten van de vakbond in de regio.

Keuzeworkshops
1. Hoe krijg ik een sterkere positie?

Tijdens deze workshop leer je hoe je een gesprek kunt aangaan met bijvoorbeeld je werkgever. Denk aan hoe je een probleem bespreekbaar kan maken en escalatie kan voorkomen. In de workshop leer je diverse gesprekstechnieken en weet je hoe je om kunt gaan met conflicten.

2. Omgaan met verschillende gasten
Tijdens deze workshop zal er op een boeiende en interactieve wijze ingegaan worden op belangrijke aspecten die betrekking hebben op het omgaan met gasten in verschillende situaties. Denk aan de veeleisende en klagende gast, de (verbaal) agressieve gast en er komen zaken als dreigen met de inzet van social media door gasten aan bod.

 

Maak hieronder je keuze voor de workshop:

 Hoe krijg ik een sterkere positie?
 Omgaan met verschillende gasten

Voornaam

Achternaam

E-mailadres 

Telefoonnummer

   Ik wil de documenten voor het Ledencongres graag digitaal ontvangen

   Ik meld mij aan voor de maandelijkse sector nieuwsbrief
 


Jouw privacy vinden we belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met jouw gegevens. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen.

We proberen zoveel mogelijk aan je voorkeuren te voldoen. Mochten workshops snel vol raken, dan bestaat de kans dat je bij een andere workshops wordt ingedeeld.

FNV Horecabond maakt gedurende het Ledencongres filmopnames en foto’s. FNV Horecabond zal deze beelden gebruiken voor communicatiedoeleinden (sociale media, pers en eigen communicatiekanalen). Heb je hier bezwaar tegen, dan kun je dit per e-mail doorgeven.


Stukken Ledencongres

Bekijk hier een terugblik van het Ledencongres van maandag 26 november 2018.      

Recht op vakbondsverlof?

Catering 
Volgens artikel 58 2h van de cao catering heb je recht op vakbondsverlof met behoud van loon, voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij de cao als aangewezen officiële afgevaardigde. Mits de werknemer de werkgever aantoont, dat hij als zodanig de bijeenkomst dient bij te wonen en voor het bijwonen van scholings- en vormingscursussen georganiseerd door de werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao of hun vakcentrales, mits de werkzaamheden dit toelaten en de werknemer tijdig tevoren overleg met de werkgever heeft gepleegd, tot een maximum van 12 dagen per jaar.

Recreatie
Volgens artikel artikel 28 lid 3 van de cao recreatie heb je als werknemer recht op vakbondsverlof met behoud van salaris voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao tot een maximum van 8 dagen per jaar en kaderleden tot een maximum van 11 dagen, een en ander voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten.

Horeca
Voor het Ledencongres en ander vakbondswerk dien je een verlofdag op te nemen of te rouleren in het rooster. Je dient dit te doen in overleg met je werkgever. Mocht er met jouw werkgever een bedrijfs-cao afgesloten zijn, dan kan je hiervoor buitengewoon verlof opnemen (onbetaald). 

Heb je volgens jouw cao recht op vakbondsverlof, dan kun je dit tijdig bij je werkgever aanvragen, mits de werkzaamheden dit toelaten. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons Voorlichtings- en Informatiecentrum via 036 - 535 85 95 of info@fnvhorecabond.nl.