Ledencongres: maandag 25 november

FNV Horecabond, met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie, behartigt jouw belangen als medewerker in de horeca, catering en recreatie. FNV Horecabond is er voor én door leden! Op het Ledencongres hoor je wat er speelt, kun jij vragen stellen en heb je direct stemrecht. Het Ledencongres bepaalt de koers van FNV Horecabond en komt tweemaal per jaar bijeen.

Maandag 25 november 2019 staat ons halfjaarlijks Ledencongres op de agenda. We nodigen je hierbij graag voor dit Ledencongres uit. Laat weten wat jij belangrijk vindt en kom ook!

Het Ledencongres vindt plaats in het Centraal Vakbondshuis FNV in Utrecht van 10.30 uur tot 17.30 uur. We besteden onder meer aandacht aan de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging en je gaat actief meedoen aan ons allereerste Verenigingslab. In ieder geval komen de volgende onderwerpen aan de orde:


Voor het Verenigingslab hebben we een mooi programma. Zo hebben we een spreker uitgenodigd die een verouderde vereniging omgevormd heeft in een springlevende vereniging. Daarna gaan we in groepen verder.

Je kunt naar het hele Ledencongres komen, maar je kunt ook alleen het Verenigingslab in de middag bijwonen.

Secretaris/­penningmeester Esther de Jong: “Dit is jóuw kans om te zorgen voor een future proof FNV Horecabond.”


Uitwerking agenda en stukken Ledencongres


Als je wilt deelnemen aan het Ledencongres vragen we je tot een week van tevoren aan te melden in verband met de organisatie.

Meld je hieronder aan!

Je volgt in de middag alledrie de werkgroepen van het Verenigingslab.

  1. Zeggenschap
    In deze werkgroep hebben we het over het thema Zeggenschap, dat wil zeggen de invloed van leden op de toekomst.
  2. Vak of thema?
    In deze werkgroep gaan we ons verder buigen hoe we de bond het beste kunnen inrichten. Bijvoorbeeld op het vak of op thema.
  3. Communicatie
    In de werkgroep Communicatie bespreken we hoe we aantrekkelijker gaan communiceren, zodat bijvoorbeeld ook jongeren zich meer aansluiten tot de bond.

 

Maak hieronder je keuze of je het hele Ledencongres bijwoont of alleen het Verenigingslab:

Ik kom het hele Ledencongres
Ik kom alleen naar het Verenigingslab in de middag
 Ik kom alleen naar het Verenigingslab in de middag (inc. lunch vanaf ongeveer 12.45 uur)

Voornaam

Achternaam

E-mailadres 

Telefoonnummer

   Ik wil de documenten voor het Ledencongres graag digitaal ontvangen

   Ik meld mij aan voor de maandelijkse sector nieuwsbrief
 


Jouw privacy vinden we belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met jouw gegevens. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen.

FNV Horecabond maakt gedurende het Ledencongres filmopnames en foto’s. FNV Horecabond zal deze beelden gebruiken voor communicatiedoeleinden (sociale media, pers en eigen communicatiekanalen). Heb je hier bezwaar tegen, dan kun je dit per e-mail doorgeven.

 

Bekijk een terugblik van het Ledencongres van maandag 27 mei 2019.

 

Recht op vakbondsverlof?

Horeca
Voor het Ledencongres en ander vakbondswerk dien je een verlofdag op te nemen of te rouleren in het rooster. Je dient dit te doen in overleg met je werkgever. Mocht er met jouw werkgever een bedrijfs-cao afgesloten zijn, dan kan je hiervoor buitengewoon verlof opnemen (onbetaald). 

Catering 
Volgens artikel 58 2h van de cao catering heb je recht op vakbondsverlof met behoud van loon, voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij de cao als aangewezen officiële afgevaardigde. Mits de werknemer de werkgever aantoont, dat hij als zodanig de bijeenkomst dient bij te wonen en voor het bijwonen van scholings- en vormingscursussen georganiseerd door de werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao of hun vakcentrales, mits de werkzaamheden dit toelaten en de werknemer tijdig tevoren overleg met de werkgever heeft gepleegd, tot een maximum van 12 dagen per jaar.

Recreatie
Volgens artikel artikel 28 lid 3 van de cao recreatie heb je als werknemer recht op vakbondsverlof met behoud van salaris voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao tot een maximum van 8 dagen per jaar en kaderleden tot een maximum van 11 dagen, een en ander voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten.

Heb je volgens jouw cao recht op vakbondsverlof, dan kun je dit tijdig bij je werkgever aanvragen, mits de werkzaamheden dit toelaten. Om je vakbondsverlof verder te regelen of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met ons Verenigingssecretariaat via 036 - 535 85 36 of  vereniging.collectief@fnvhorecabond.nl.