Ledencongres

FNV Horecabond, met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie, behartigt jouw belangen als medewerker in de horeca, catering en recreatie. FNV Horecabond is er voor én door leden! Op het Ledencongres hoor je wat er speelt, kun jij vragen stellen en heb je direct stemrecht. Het Ledencongres bepaalt de koers van FNV Horecabond en komt tweemaal per jaar bijeen.

Maandag 25 november 2019 staat ons halfjaarlijks Ledencongres op de agenda. We nodigen je hierbij graag voor dit Ledencongres uit. Laat weten wat jij belangrijk vindt en kom ook! Houd de website in de gaten voor meer informatie.

Uitwerking agenda en stukken Ledencongres maandag 27 mei 2019

- Agenda Ledencongres maandag 27 mei 2019
- Jaarverslag FNV Horecabond 2018
- Jaarverslag Stichting Projecten FNV Horecabond 2018
- Statutenwijzigingen inclusief voorlegger

Bekijk een terugblik van het Ledencongres van maandag 27 mei 2019.

Recht op vakbondsverlof?

Horeca
Voor het Ledencongres en ander vakbondswerk dien je een verlofdag op te nemen of te rouleren in het rooster. Je dient dit te doen in overleg met je werkgever. Mocht er met jouw werkgever een bedrijfs-cao afgesloten zijn, dan kan je hiervoor buitengewoon verlof opnemen (onbetaald). 

Catering 
Volgens artikel 58 2h van de cao catering heb je recht op vakbondsverlof met behoud van loon, voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij de cao als aangewezen officiële afgevaardigde. Mits de werknemer de werkgever aantoont, dat hij als zodanig de bijeenkomst dient bij te wonen en voor het bijwonen van scholings- en vormingscursussen georganiseerd door de werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao of hun vakcentrales, mits de werkzaamheden dit toelaten en de werknemer tijdig tevoren overleg met de werkgever heeft gepleegd, tot een maximum van 12 dagen per jaar.

Recreatie
Volgens artikel artikel 28 lid 3 van de cao recreatie heb je als werknemer recht op vakbondsverlof met behoud van salaris voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao tot een maximum van 8 dagen per jaar en kaderleden tot een maximum van 11 dagen, een en ander voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten.

Heb je volgens jouw cao recht op vakbondsverlof, dan kun je dit tijdig bij je werkgever aanvragen, mits de werkzaamheden dit toelaten. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons Voorlichtings- en Informatiecentrum via 036 - 535 85 95 of info@fnvhorecabond.nl.