Ledencongres

FNV Horecabond, met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie, behartigt jouw belangen als medewerker in de horeca, catering en recreatie. FNV Horecabond is er voor én door leden! Op het Ledencongres hoor je wat er speelt, kun jij vragen stellen en heb je direct stemrecht. Het Ledencongres bepaalt de koers van FNV Horecabond en komt tweemaal per jaar bijeen.

Het is 2018, een nieuw jaar voor FNV Horecabond en haar leden met tal van mooie ontwikkelingen. Eén daarvan is een extra Ledencongres dat maandag 19 februari 2018 in Regardz Meeting Center Eenhoorn te Amersfoort plaatsvinden en in het teken staat van verkiezingen. Zoals je weet is de vakbond een vereniging dus leden als jij denken, praten en bepalen mee, en hebben kiesrecht. Maak gebruik van dit kiesrecht!

Voorzitter Ben Francooy gaat later dit jaar met pensioen, waardoor er een nieuwe voorzitter voor onze bond gekozen moet worden. Tegelijkertijd zijn er verkiezingen voor een nieuwe Hoofdbestuurder. Belangrijke functies waarbij we hopen op een grote opkomst. Laat weten wat jij belangrijk vindt en kom ook! Daarnaast besteden we aandacht aan de laatste stand van zaken wat betreft de sector horeca en de onderhandelingen in de catering.

Inspirerende workshops!

In de middag worden er twee workshops gegeven. Workshop 1 'Etiquette' wordt gegeven door butler Laurens Spanjersberg. Workshop 2 'Gastvrijheid' wordt door gastvrijheidsexpert Michael Bunink gegeven.

Bevestiging deelname

Kom jij ook en laat je je stem gelden? Bevestig dan je komst door vóór maandag 12 februari 2018 een e-mail te sturen naar vereniging.collectief@fnvhorecabond.nl of te bellen met 036 53 58 536. Na aanmelding ontvang je een bevestiging van deelname en wordt er op je gerekend.

In 2018 vinden de andere twee Ledencongressen plaats op:


Bekijk hier een terugblik van het Ledencongres van maandag 27 november 2017.

Documenten Ledencongres 27 november 2017

          

Recht op vakbondsverlof?

Horeca
Buitengewoon verlof (onbetaald) kun je opnemen voor het Ledencongres en ander vakbondswerk (dit betekent dat het niet van je vakantiedagen wordt ingehouden, maar dat kan wel als je daar voor kiest, is niet betaald). Je dient dit te doen in overleg met je werkgever.

Catering 
Volgens artikel 58 2h van de cao catering heb je recht op vakbondsverlof met behoud van loon, voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij de cao als aangewezen officiële afgevaardigde. Mits de werknemer de werkgever aantoont, dat hij als zodanig de bijeenkomst dient bij te wonen en voor het bijwonen van scholings- en vormingscursussen georganiseerd door de werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao of hun vakcentrales, mits de werkzaamheden dit toelaten en de werknemer tijdig tevoren overleg met de werkgever heeft gepleegd, tot een maximum van 12 dagen per jaar.

Recreatie
Volgens artikel artikel 28 lid 3 van de cao recreatie heb je als werknemer recht op vakbondsverlof met behoud van salaris voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao tot een maximum van 8 dagen per jaar en kaderleden tot een maximum van 11 dagen, een en ander voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten.

Heb je volgens jouw cao recht op vakbondsverlof, dan kun je dit tijdig bij je werkgever aanvragen, mits de werkzaamheden dit toelaten. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons Voorlichtings- en Informatiecentrum via 036 - 535 85 95 of info@fnvhorecabond.nl.


Terugblik Ledencongres