Ledencongres: maandag 16 maart 2020

FNV Horecabond, met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie, behartigt jouw belangen als medewerker in de horeca, catering en recreatie. FNV Horecabond is er voor én door leden! Op het Ledencongres hoor je wat er speelt, kun jij vragen stellen en heb je direct stemrecht. Het Ledencongres bepaalt de koers van FNV Horecabond en komt tweemaal per jaar bijeen.

Het nieuwe jaar 2020 is begonnen, dit betekent ook het vervolg van de modernisering van de vereniging van FNV Horecabond. Dit jaar organiseren we een extra Ledencongres op maandag 16 maart. Laat weten wat jij belangrijk vindt en kom ook!

In dit extra Ledencongres besteden we aandacht aan de verkiezingen van het Hoofdbestuur en de vernieuwde profielen voor deze functies. Daarnaast staat de Begroting 2020 op de agenda, een statutenwijziging en bespreken we de stand van zaken in de sectoren.  Ook dit keer vindt het Ledencongres plaats in het Centraal Vakbondshuis FNV in Utrecht.

Als je wilt deelnemen aan het Ledencongres vragen we je tot een week van tevoren aan te melden in verband met de organisatie.

Meld je hieronder aan!

Voornaam

Achternaam

E-mailadres 

Telefoonnummer

   Ik wil de documenten voor het Ledencongres graag digitaal ontvangen

   Ik meld mij aan voor de maandelijkse sector nieuwsbrief
 


Jouw privacy vinden we belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met jouw gegevens. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen.

FNV Horecabond maakt gedurende het Ledencongres filmopnames en foto’s. FNV Horecabond zal deze beelden gebruiken voor communicatiedoeleinden (sociale media, pers en eigen communicatiekanalen). Heb je hier bezwaar tegen, dan kun je dit per e-mail doorgeven.

 

Recht op vakbondsverlof?

Catering 
Volgens artikel 58 g van de cao catering heb je recht op vakbondsverlof met behoud van loon, voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij de cao als aangewezen officiële afgevaardigde. Mits de werknemer de werkgever aantoont, dat hij als zodanig de bijeenkomst dient bij te wonen en voor het bijwonen van scholings- en vormingscursussen georganiseerd door de werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao of hun vakcentrales, mits de werkzaamheden dit toelaten en de werknemer tijdig tevoren overleg met de werkgever heeft gepleegd, tot een maximum van 12 dagen per jaar.

Recreatie
Volgens artikel artikel 28 lid 3 van de cao recreatie heb je als werknemer recht op vakbondsverlof met behoud van salaris voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao tot een maximum van 8 dagen per jaar en kaderleden tot een maximum van 11 dagen, een en ander voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten.

Horeca
Voor het Ledencongres en ander vakbondswerk dien je een verlofdag op te nemen of te rouleren in het rooster. Je dient dit te doen in overleg met je werkgever.

Heb je volgens jouw cao recht op vakbondsverlof, dan kun je dit tijdig bij je werkgever aanvragen, mits de werkzaamheden dit toelaten. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons Contactcenter via 036 - 535 85 95 of info@fnvhorecabond.nl.