Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Vacatures onbezoldigd Hoofdbestuurder

FNV Horecabond wordt bestuurd door een Hoofdbestuur van negen personen, waarvan twee bestuursleden het Dagelijks bestuur vormen. Deze twee Dagelijks bestuurders zijn in dienst bij FNV Horecabond (beide rollen zijn bezoldigd en betreffen een voltijdsdienstbetrekking), de andere zeven leden van het bestuur zijn onbezoldigd en hebben een toezichthoudende rol.

Het bestuur wordt iedere vier jaar gekozen door het Ledencongres. De Voorzitter en Secretaris-Penningmeester zijn onlangs in functie gekozen, daarnaast worden drie andere leden van het Hoofdbestuur op een specifieke portefeuille gekozen: Financiën, Vereniging & Actieve Leden, Arbeidsvoorwaarden & Pensioen. Ten slotte zijn er vier leden van het Hoofdbestuur met een Algemene portefeuille. Na de verkiezingen worden de overige portefeuilles door het nieuwe Hoofdbestuur onderling verdeeld op basis van aanwezige kennis en ervaring.

Bekijk het volledige profiel inclusief de selectie- en verkiezingsprocedure.