Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Ledencongres: Maandag 22 mei 2023

Meepraten over de toekomst van de bond, onze sectoren horeca, catering en recreatie, pensioenen en leuke workshops volgen? En wil je andere leden van FNV Horecabond ontmoeten en netwerken met collega’s uit jouw sector? Meld je dan aan voor ons Ledencongres op maandag 22 mei 2023. Het Ledencongres vindt dit keer plaats op een bijzondere locatie: Het Spoorwegmuseum in Utrecht!

Praktische informatie


Binnenkort maken we meer informatie bekend!Lidnummer opzoeken?

FNV Horecabond vindt jouw privacy erg belangrijk en we zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen.

Recht op vakbondsverlof bij het Ledencongres?

Horeca

Voor het Ledencongres en ander vakbondswerk dien je een verlofdag op te nemen of te rouleren in het rooster. Je dient dit te doen in overleg met je werkgever.

Heb je volgens jouw cao recht op vakbondsverlof, dan kun je dit tijdig bij je werkgever aanvragen, mits de werkzaamheden dit toelaten. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons Contactcenter via www.fnvhorecabond.nl/contact.

Catering 

Volgens artikel 58 g van de cao catering heb je recht op vakbondsverlof met behoud van loon, voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij de cao als aangewezen officiële afgevaardigde. Mits de werknemer de werkgever aantoont, dat hij als zodanig de bijeenkomst dient bij te wonen en voor het bijwonen van scholings- en vormingscursussen georganiseerd door de werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao of hun vakcentrales, mits de werkzaamheden dit toelaten en de werknemer tijdig tevoren overleg met de werkgever heeft gepleegd, tot een maximum van 12 dagen per jaar.

Recreatie

Volgens artikel 28 lid 3 van de cao recreatie heb je als werknemer recht op vakbondsverlof met behoud van salaris voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao tot een maximum van 8 dagen per jaar en kaderleden tot een maximum van 11 dagen, een en ander voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten.