Passie, gedrevenheid en kwaliteit

FNV Horecabond is een vereniging. De leden bepalen het beleid en stellen de begroting vast.

Werkorganisatie

Onderdeel van de vereniging FNV Horecabond is de werkorganisatie. Deze voert vanuit een centraal kantoor in Almere het beleid uit van onze vakbond. Lees hier meer over de verschillende afdelingen waaruit de werkorganisatie bestaat. 

Statuten

In de statuten vind je de belangrijkste verenigingsafspraken. Hierin worden de structuur en verdeling van taken en verantwoordelijkheden beschreven.

Jaarverslagen

In de jaarverslagen kun je meer lezen over de werkzaamheden van FNV Horecabond.

Ledencongres

Het Ledencongres vindt tweemaal per jaar plaats en is de basis van de verenigingsdemocratie- en structuur van FNV Horecabond. Als lid van FNV Horecabond kun je hier je ideeën inbrengen, invloed uitoefenen en mede het beleid bepalen. Tijdens het Ledencongres wordt onder andere het jaarverslag gepresenteerd en het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid vastgesteld.Voor stemrecht tijdens het Ledencongres moet je minimaal twee maanden lid moet zijn van FNV Horecabond op het moment dat het Ledencongres wordt uitgeschreven. Bekijk alle informatie over het komende Ledencongres.

Ledenparlement

Het FNV ledenparlement bepaalt de lange termijn koers van FNV. Het Ledenparlement is het hoogste orgaan binnen de overkoepelende FNV, bestaande uit 108 verschillende sectoren. Zit je in het ledenparlement, dan kun je dus echt invloed uitoefenen. Carlo van den Wijngaard vertegenwoordigt namens FNV Horeca en Sonja Homan namens FNV Catering/FNV Recreatie het Ledenparlement.

“Ik vind het belangrijk om ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt eerlijker wordt en dat wil ik doen door een stem te zijn voor werknemers." - Carlo van den Wijngaard, lid ledenparlement horeca

"Ervaring binnen de cao-commissie helpt mij bij het vertegenwoordigen van de bond in het Ledenparlement."  - Sonja Homan, lid ledenparlement catering/recreatie