FNV Horecabond: Jouw vakorganisatie

FNV Horecabond, met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie, is een moderne vakorganisatie.

Missie

FNV Horecabond zet zich actief in voor sterke en aantrekkelijke sectoren. Binnen deze sectoren behartigt zij de belangen van alle werkenden in de verschillende levensfases. Zij voorziet op inspirerende en innovatieve wijze in de behoefte van (potentiele) vakkrachten. Zij is vernieuwend, flexibel en zichtbaar voor iedereen in de horeca, catering en recreatie. Vanuit het collectief en het individu zijn de kernwaarden daarbij het bevorderen van solidariteit, sociale rechtvaardigheid, scholing, ontwikkeling en duurzaamheid.

Visie

FNV Horecabond is de vakbond op het gebied van werk, inkomen en ontwikkeling voor alle werkenden in de sectoren horeca, catering en recreatie, welke in elke levensfase potentiele vakkrachten verder brengt.

FNV Horecabond voor jou!

FNV Horecabond is de vakbeweging voor mensen van alle leeftijden en achtergronden die actief zijn in de horeca, catering en recreatie. Kun je jezelf voldoende ontwikkelen? Zijn er doorgroeimogelijkheden? En houd je werkgever zich wel aan afspraken en wettelijke regelingen? Het is prettig als je op iemand terug kunt vallen. Voor duidelijk advies over werk en inkomen, voor zekerheid over je werk en voor goede arbeidsomstandigheden. Die steun vind je bij FNV Horecabond.

Wat doen we?

Informatiepunt voor alle vragen over werk en inkomen

Wij zijn hét informatiepunt als je meer wilt weten over werk en inkomen,arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt. Het Contactcenter beantwoordt graag je vragen.

Juridische ondersteuning voor onze leden

Wij helpen onze leden wanneer zij behoefte hebben aan juridische hulpverlening: heb je een geschil met je werkgever over bijvoorbeeld je salaris of overwerk en kom je er samen niet uit? Dan staan wij voor je klaar!

Nieuws

Wij brengen je het allerlaatste nieuws uit de sector.

Cao-onderhandelingen 

Wij onderhandelen, namens onze leden, over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en pensioenen.

Activiteiten op locatie

Wij organiseren activiteiten op locatie, zoals workshops over de cao, over jouw pensioen of loonstrook. Ook bezoeken we scholen om leerlingen te informeren over hun rechten en plichten en staan we op beurzen om medewerkers te informeren.