Privacyverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 24 september 2020. Federatie Nederlandse Vakbeweging Horecabond (hierna: FNV Horecabond), behartigt jouw belangen als werknemer in de sectoren horeca, catering, recreatie en ZZP Hospitality. FNV Horecabond is hiervoor opgebouwd uit vier onderdelen met elk een eigen website: namelijk FNV Horeca, FNV Catering, FNV Recreatie en ZZP Hospitality.

Jouw privacy is voor FNV Horecabond van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonsgegevens wij verwerken via de website www.fnvhorecabond.nl.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij: 


Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met FNV Horecabond. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Contact
Wanneer je het vragenformulier invult, een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:


Wij gebruiken deze informatie uitdrukkelijk niet om jouw werkgever op de hoogte te stellen van je vraag. We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad.

Deelname aan het Ledencongres
Via onze website kun je je aanmelden voor het Ledencongres (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 

We bewaren deze informatie, tot maximaal 2 jaar nadat dit evenement heeft plaatsgevonden.

Ontvangen van nieuwsbrief en/of informatiepakket
FNV Horecabond stuurt nieuwsbrieven en informatiepakketten. Deze zijn per sector van de FNV Horecabond gespecificeerd. Via de website van de desbetreffende sector kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief (toestemming). Nieuwsbrieven worden (wekelijks/maandelijks) per e-mail verstuurd met daarin informatie over onze producten en diensten, en nieuws uit jouw branche.

Wij bewaren jouw gegevens totdat je aangeeft geen nieuwsbrieven of informatiepakketten meer te willen ontvangen. Je hier kunt hiervoor een e-mail sturen communicatie@fnvhorecabond.nl. Elke nieuwsbrief bevat ook een afmeldlink.  

Lid worden van een van onze sectoren
Indien je lid wordt van een van onze vier sectoren worden jouw persoonsgegevens verwerkt voor de registratie en uitvoer van je lidmaatschap (uitvoering van de overeenkomst). Dit houdt onder andere in dat er lidmaatschapscontributie bij jou wordt geïncasseerd.  Meer informatie over deze verwerking (zoals welke persoonsgegevens hiervoor worden verwerkt en hoelang deze worden bewaard), vind je in de privacy- en cookieverklaringen op de sectorspecifieke websites: FNV Horeca, FNV Catering, FNV Recreatie en ZZP Hospitality.

Publiceren van foto’s
Tijdens onze evenementen kunnen we foto's maken om een indruk te krijgen van de sfeer. We kunnen deze beelden gebruiken om leden een goede indruk te geven van het evenement. Dit doen we door foto's online te plaatsen, bijvoorbeeld op onze website en/of onze social mediakanalen. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang namelijk, we willen immers aan derden kunnen laten zien wat we bij FNV Horecabond allemaal doen en wat de sfeer is.

Twee jaar nadat de foto’s van een evenement op onze website zijn gepubliceerd, verwijderen wij ze, maar je kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen om jouw beelden eerder te laten verwijderen. Daarnaast laten we je vooraf weten of er foto's of video's worden gemaakt op een evenement. Mocht je bezwaar hebben tegen het herkenbaar zichtbaar zijn in een van de beelden, laat het ons dan weten, dan zullen wij je niet fotograferen. Het beeldmateriaal blijft bewaard in ons archief.

Werken bij FNV Horecabond
Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in je personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding. 

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert. 

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?
FNV Horecabond deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:


Om onze dienst aan jou te kunnen verlenen, kan FNV Horecabond jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). FNV Horecabond doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Social media buttons
Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring: 


Deze social mediabedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Wij zijn ons ervan bewust dat het Privacy Shield ongeldig is verklaard op 16 juli 2020 door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wat de gevolgen hier praktisch van zijn moet nog blijken. Wij zijn momenteel bezig met het onderzoek naar de effecten en mogelijkheden die wij als organisatie kunnen treffen. Zodra hier meer duidelijk over is, passen wij onze werkwijze én privacy- en cookieverklaring hierop aan.

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
FNV Horecabond neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Internet en cookies
Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies
In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Welke privacyrechten heb je?


Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor (identificatie)gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via privacy@fnvhorecabond.nl.

Wijzigingen in de privacy- en cookieverklaring
FNV Horecabond behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Je wordt verzocht deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen zodat jij op de hoogte bent van wijzigingen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens
Federatie Nederlandse Vakbeweging Horecabond
h.o.d.n. FNV Recreatie
Veluwezoom 5
1327 AA Almere

Ga naar onze contactpagina.

E-mailadres:                       privacy@fnvhorecabond.nl
KvK-nummer:                    40530088