Jouw vakorganisatie

FNV Horecabond, met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie, is een moderne vakorganisatie.

Natuurlijk blijven wij altijd grote aandacht schenken aan de onderwerpen werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wij willen een baken zijn van inspiratie, advies en actieve steun. In veel vormen, voor professionals in de horeca, catering en de recreatie.

Missie

FNV Horecabond behartigt de belangen van werknemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden in de horeca, de catering en de recreatie op het terrein van arbeid en inkomen. Wij doen dat door individuele dienstverlening te verzorgen voor onze leden en de collectieve belangen te behartigen van alle (ex-)werknemers. Onze kernwaarden daarbij zijn het bevorderen van solidariteit, sociale rechtvaardigheid en zelfredzaamheid.

Professionals

Professionals in de horeca, catering en recreatie zijn medewerkers (van alle leeftijden) die serieus van hun werk ook hun loopbaan willen maken. Zij maken hun vak en beroep van hun werk. Zij spannen zich in om door extra kennis en kunde uit te groeien tot echte vakmensen. Mensen met passie voor hun werk die daarvoor ook erkenning krijgen.

Wat doen we?

Informatiepunt voor alle vragen over werk en inkomen

Wij zijn hét informatiepunt als je meer wilt weten over werk en inkomen,arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt. Het Voorlichtings- en Informatiecentrum beantwoordt graag je vragen.

Juridische ondersteuning voor onze leden

Wij helpen onze leden wanneer zij behoefte hebben aan juridische hulpverlening: heb je een geschil met je werkgever over bijvoorbeeld je salaris of overwerk en kom je er samen niet uit? Dan staan wij voor je klaar!

Nieuws

Wij brengen je het allerlaatste nieuws uit de sector.

Cao-onderhandelingen 

Wij onderhandelen, namens onze leden, over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en pensioenen.

Activiteiten op locatie

Wij organiseren activiteiten op locatie, zoals workshops over de cao, over jouw pensioen of loonstrook. Ook bezoeken we scholen om leerlingen te informeren over hun rechten en plichten en staan we op beurzen om medewerkers te informeren.