Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Bestuur

FNV Horecabond wordt bestuurd door een Hoofdbestuur en een Dagelijks Bestuur.

Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur verricht beleidsvoorbereidend werk en coördineert en bewaakt de uitvoering van de bondsactiviteiten. Daarnaast stelt zij het personeelsbeleid op hoofdlijnen vast en het directiestatuut en -profiel.

Maak kennis met de leden van het Hoofdbestuur:


Het Ledencongres heeft op maandag 15 juni 2020 het Dagelijks Bestuur herbenoemt met voor een periode van vier jaar. Op maandag 30 november 2020 zijn de onbezoldigd leden gekozen.

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur is onderdeel van het Hoofdbestuur en legt verantwoording af aan het Ledencongres, het hoogste orgaan binnen de bond. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter (Dick Koerselman) en een secretaris-penningsmeester (Esther de Jong).