Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Bestuur

FNV Horecabond wordt bestuurd door een Hoofdbestuur en een Dagelijks Bestuur.

Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur verricht beleidsvoorbereidend werk en coördineert en bewaakt de uitvoering van de bondsactiviteiten. Daarnaast stelt zij het personeelsbeleid op hoofdlijnen vast en het directiestatuut en -profiel.

Maak kennis met de leden van het Hoofdbestuur:

Dick Koerselman (bezoldigd lid als voorzitter)
Esther de Jong (bezoldigd lid als secretaris-penningmeester)
Bert Veldman (onbezoldigd lid)
Jan Wever (onbezoldigd lid)
Ronald Plokker (onbezoldigd lid)
Roland Delnoij (onbezoldigd lid)
Iman de Witte (onbezoldigd lid)

Het Ledencongres heeft op maandag 15 juni 2020 het bovenstaande Hoofdbestuur herbenoemt met voor een periode van vier jaar. Daarbij heeft het Ledencongres besloten, zodra dat naar het oordeel van het Hoofdbestuur weer mogelijk en verantwoord is, dat het Hoofdbestuur alsnog (tussentijdse) verkiezingen zal organiseren. Die verkiezingen zijn voor alle Hoofdbestuursfuncties met uitzondering van de functie van Voorzitter en Secretaris-Penningmeester, wetend dat de democratische procedure voor deze functies al wel is doorlopen.

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur is onderdeel van het Hoofdbestuur en legt verantwoording af aan het Ledencongres, het hoogste orgaan binnen de bond. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter (Dick Koerselman) en een secretaris-penningsmeester (Esther de Jong).