Samen staan we sterker!

FNV Horecabond wordt bestuurd door een Raad van Toezicht en een Bestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht verricht beleidsvoorbereidend werk en coördineert en bewaakt de uitvoering van de bondsactiviteiten. Maak kennis met de leden van de Raad van Toezicht. Er is een vacante positie voor de Raad van Toezicht. 


Bestuur

Het Bestuur legt verantwoording af aan het Ledencongres, het hoogste orgaan binnen de bond.