“Geloof in je eigen kracht!”

Bert Veldman (1948) startte zijn carrière op 17-jarige leeftijd als leerling-kelner in een restaurant. Hij klom op tot ober-kelner en werd daarna bedrijfsleider in een middelgroot luxe hotel-restaurant, welke een groot aantal jaar de horeca afdeling van de plaatselijke schouwburg exploiteerde. De laatste jaren van zijn carrière werkte hij als gastheer in een restaurant op sterrenniveau.

Dit jaar is Bert 54 jaar lid van FNV horecabond, waarvan 53 als kaderlid. Hij was 33 jaar afdelingsbestuurder, waarvan 27 jaar als voorzitter. Daarnaast was hij lange tijd bondsraadslid, lid van de cao commissie horeca, 4 jaar voorzitter van de cliëntenraad van het UWV in Regio oost en 2 jaar lid van het FNV-ledenparlement. Sinds 2006 is Bert lid van de Raad van Toezicht,  waarvan ruim 8 jaar als vicevoorzitter en coördinator van het activiteitenteam Regio oost.

Wat is volgens jou de belangrijkste eigenschap waar een lid van de Raad van Toezicht aan moet voldoen?

“Hij of zij moet bestuurlijke ervaring hebben, in één van de drie sectoren werkzaam zijn, dan wel gewerkt hebben, een teamplayer zijn, mensen kunnen verbinden en een visie hebben op de toekomst van de bond.”

Waar wil jij je sterk voor maken de komende bestuursperiode van vier jaar?

“Ik wil de jongeren in de sectoren meer betrekken bij onze bond en daarop volledig inzetten zonder dat het te koste gaat van de ouderen. Daarnaast wil ik zorgen voor uitbreiding van het aantal leden van de cao commissies, vooral die van de commissie Horeca. Dat de financiën op orde blijven volgens het uitgestippelde beleid tot 1 januari 2023.”

Waar word je gelukkig van?

“Me met passie en veel energie inzetten voor de bond en een drukke dag bourgondisch afsluiten met een mooie wijn er bij.”

Wat is je motto?

“Geloof in je eigen kracht!”

Bert Veldman, regio Oost

Stuur een mail naar de Raad van Toezicht.