Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Digitaal Ledencongres maandag 17 augustus

FNV Horecabond, met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie, behartigt jouw belangen als medewerker in de horeca, catering en recreatie. FNV Horecabond is er voor én door leden! Op het Ledencongres hoor je wat er speelt, kun jij vragen stellen en heeft ieder lid dat langer dan twee maanden lid is direct stemrecht. Het Ledencongres bepaalt de koers van FNV Horecabond en komt tweemaal per jaar bijeen.

Het Hoofdbestuur heeft besloten om, voorafgaand aan nieuwe Hoofdbestuursverkiezingen (onbezoldigden), een tweede digitale Ledencongres bijeen te roepen en wel op maandag 17 augustus 2020. Op de agenda staat maar één punt ter besluitvorming: een statutenwijziging. Dat heeft de volgende redenen. Op 16 maart stond een Ledencongres ingepland, met op de agenda een statutenwijziging. Die statutenwijziging zou de kandidaatstelling en verkiezingen voor het Hoofdbestuur anders inrichten, in lijn met de uitkomsten van de Ledencongressen van 2019. Concreet zouden we gaan werken met portefeuilles binnen het Hoofdbestuur en worden alle kandidaten vooraf getoetst door een commissie. Helaas kon dat Ledencongres niet doorgaan. Om de aanstaande verkiezingen alsnog op de nieuwe wijze te kunnen inrichten legt het Hoofdbestuur nu alsnog deze statutenwijziging voor aan het Ledencongres.

Een tweede wijziging die wij aan het Ledencongres willen voorleggen, maakt het mogelijk om ná 1 september van dit jaar (ook) digitaal te kunnen blijven vergaderen. Onze huidige statuten staan dat namelijk niet toe. De enige reden dat wij nu digitaal kunnen vergaderen en besluiten kunnen nemen komt omdat het kabinet een noodwet heeft aangenomen die geldt tot 1 september. Na de positieve ervaringen van de afgelopen maanden met digitaal vergaderen, waaronder het goed verlopen Ledencongres van 15 juni willen we dit in de toekomst kunnen blijven doen. Natuurlijk zullen we in de toekomst ook fysiek bij elkaar blijven komen. We willen de mogelijkheid hebben om die te combineren of in uitzonderlijke gevallen te vervangen door een digitale bijeenkomst.

Hoe werkt het?

Het Ledencongres vindt maandag 17 augustus 2020 van 10.00 uur tot en met uiterlijk 11.30 uur plaats. Je kunt het Ledencongres bijwonen via een telefoon (smartphone), tablet of computer. Na het formele deel van het Ledencongres organiseren we een leuk en informatief deel. De precieze invulling daarvan volgt, houd de website in de gaten!

Aanmelden kan tot 10 augustus 2020. Na aanmelding ontvang je per e-mail een bevestiging. Kort voor het Ledencongres ontvang je per mail een digitale persoonlijke link, waarmee je het Ledencongres kan bijwonen. Tijdig aanmelden is in deze tijd echt nodig: alleen op die manier kunnen we garanderen dat alleen leden deelnemen aan het Ledencongres.

Vragen?

Doordat we digitaal vergaderen, zullen we allemaal iets anders te werk moeten gaan dan anders. We vragen je om al zoveel als mogelijk vóóraf je vragen per e-mail aan te leveren. Dat kan tot 14 augustus. Wij streven ernaar om deze vragen, gebundeld, ook vóóraf te beantwoorden en inclusief antwoorden digitaal te verspreiden onder de deelnemers. Dan kunnen we ons tijdens de vergadering richten op eventuele vervolgvragen en snel tot besluitvorming overgaan. We verwachten dat de vergadering daarmee voor iedereen zo goed mogelijk te volgen zal zijn.

Programma

9.30 Inbellen mogelijk
10.00 Opening Ledencongres
10.05 Stand van zaken algemeen
10.25 Vaststellen verslag
Ledencongres 25 nov 2019
Ledencongres 15 juni 2020
10.40 Statutenwijziging
11.00 Pauze
11.15 Besluitvorming statutenwijziging
11.30 Start workshop Pensioenakkoord
Door FNV-pensioenfondsbestuurder Casper Vlaar
13.00 Einde

Stukken

Download hier de bijbehorende stukken voor het Ledencongres. Voorgenomen statutenwijziging Federatie Nederlandse Vakbeweging Horecabond
Voorlegger wijziging statuten
Verslag Ledencongres 25 november
Verslag digitaal Ledencongres 15 juni
Bijlage 1: presentatie Ledencongres 15 juni
Bijlage 2: Vragen en antwoorden Ledencongres 15 juni


Meest gestelde vragen

Waarom gebruiken wij Zoom? Waar gebruiken wij Zoom voor? Is Zoom wel veilig?


Jouw privacy vinden we belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met jouw gegevens. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen.

Recht op vakbondsverlof bij het Ledencongres?

Catering 
Volgens artikel 58 g van de cao catering heb je recht op vakbondsverlof met behoud van loon, voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij de cao als aangewezen officiële afgevaardigde. Mits de werknemer de werkgever aantoont, dat hij als zodanig de bijeenkomst dient bij te wonen en voor het bijwonen van scholings- en vormingscursussen georganiseerd door de werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao of hun vakcentrales, mits de werkzaamheden dit toelaten en de werknemer tijdig tevoren overleg met de werkgever heeft gepleegd, tot een maximum van 12 dagen per jaar.

Recreatie
Volgens artikel artikel 28 lid 3 van de cao recreatie heb je als werknemer recht op vakbondsverlof met behoud van salaris voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao tot een maximum van 8 dagen per jaar en kaderleden tot een maximum van 11 dagen, een en ander voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten.

Horeca
Voor het Ledencongres en ander vakbondswerk dien je een verlofdag op te nemen of te rouleren in het rooster. Je dient dit te doen in overleg met je werkgever.

Heb je volgens jouw cao recht op vakbondsverlof, dan kun je dit tijdig bij je werkgever aanvragen, mits de werkzaamheden dit toelaten. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons Contactcenter via 036 - 535 85 95 of info@fnvhorecabond.nl.