Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Digitaal Ledencongres maandag 30 november

FNV Horecabond, met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie, behartigt jouw belangen als medewerker in de horeca, catering en recreatie. FNV Horecabond is er voor én door leden! Op het Ledencongres hoor je wat er speelt, kun jij vragen stellen en heeft ieder lid dat langer dan twee maanden lid is direct stemrecht. Het Ledencongres bepaalt de koers van FNV Horecabond en komt tweemaal per jaar bijeen.

Maandag 30 november vindt het eerstvolgende digitale Ledencongres plaats. Tijdens dit digitale ledencongres wordt onder andere de recent door het Ledencongres aangenomen selectieprocedure voor kandidaten van het Hoofdbestuur toegepast.

Het Ledencongres zal in verband met de coronamaatregelen wederom volledig digitaal plaatsvinden. Een link om aan het Ledencongres deel te nemen ontvang je na aanmelding tijdig van ons.

Agenda


Het Ledencongres in de praktijk

Het Ledencongres is voor iedereen digitaal bij te wonen. Digitaal bijwonen van het Ledencongres kan via een telefoon (smartphone), tablet of computer. Het Ledencongres vindt plaats op maandag 30 november 2020 van 10.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden tot 23 november 2020. Na aanmelding volgt per e-mail een bevestiging. Ben je te laat met aanmelden, maar wil je toch deelnemen, mail dan naar vereniging.collectief@fnvhorecabond.nl.

Vragen

We willen jullie vragen om al zoveel als mogelijk vóóraf je vragen per e-mail aan te leveren. Dat kan tot 27 november 2020. Wij streven ernaar om deze vragen, gebundeld, ook vóóraf te beantwoorden en inclusief antwoorden digitaal te verspreiden onder de deelnemers. Dan kunnen we ons tijdens de vergadering richten op eventuele vervolgvragen en snel tot besluitvorming overgaan. We verwachten dat de vergadering daarmee voor iedereen zo goed mogelijk te volgen is.

Meest gestelde vragen

Waarom gebruiken wij Zoom? Waar gebruiken wij Zoom voor? Is Zoom wel veilig?


Aanmelden voor het Ledencongres

Jouw privacy vinden we belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met jouw gegevens. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen.

Recht op vakbondsverlof bij het Ledencongres?

Catering 
Volgens artikel 58 g van de cao catering heb je recht op vakbondsverlof met behoud van loon, voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij de cao als aangewezen officiële afgevaardigde. Mits de werknemer de werkgever aantoont, dat hij als zodanig de bijeenkomst dient bij te wonen en voor het bijwonen van scholings- en vormingscursussen georganiseerd door de werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao of hun vakcentrales, mits de werkzaamheden dit toelaten en de werknemer tijdig tevoren overleg met de werkgever heeft gepleegd, tot een maximum van 12 dagen per jaar.

Recreatie
Volgens artikel artikel 28 lid 3 van de cao recreatie heb je als werknemer recht op vakbondsverlof met behoud van salaris voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao tot een maximum van 8 dagen per jaar en kaderleden tot een maximum van 11 dagen, een en ander voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten.

Horeca
Voor het Ledencongres en ander vakbondswerk dien je een verlofdag op te nemen of te rouleren in het rooster. Je dient dit te doen in overleg met je werkgever.

Heb je volgens jouw cao recht op vakbondsverlof, dan kun je dit tijdig bij je werkgever aanvragen, mits de werkzaamheden dit toelaten. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons Contactcenter via 036 - 535 85 95 of info@fnvhorecabond.nl.