Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Ledencongres FNV Horecabond

Maandag 31 mei a.s. vindt het eerstvolgende Ledencongres plaats. In deze vergadering wordt onder andere het Jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd. Het Ledencongres vindt plaats in het centraal vakbondshuis van FNV in Utrecht en is daarnaast digitaal bij te wonen. Dit kan wijzigen als coronamaatregelen dat noodzakelijk maken. Houd daarvoor onze website in de gaten

Meld je aan

Voorlopige agenda


De definitieve agenda en bijhorende stukken publiceren wij ruim op tijd maar in ieder geval twee weken van tevoren. Houd ook daarvoor onze website in de gaten.

Het Ledencongres in de praktijk

Het uitgangspunt van het Hoofdbestuur is dat het Ledencongres hybride plaatsvindt, tenminste als de situatie op 31 mei a.s. dat toelaat. Dat wil zeggen dat als de coronamaatregelen het toestaan en het Dagelijks bestuur vindt dat dat veilig kan, wij fysiek bijeen zullen komen in het centrale vakbondshuis van de FNV te Utrecht en dat leden daarnaast de mogelijkheid hebben om het congres digitaal bij te wonen. Digitaal bijwonen van het Ledencongres kan via een telefoon (smartphone), tablet of computer. Het Ledencongres vindt hoe dan ook plaats op maandag 31 mei 2021 van 11.00 uur tot ongeveer 15.00 uur.

Aanmelden

Je kunt je hieronder aanmelden tot 24 mei 2021. Na aanmelding volgt per e-mail een bevestiging. Tijdig aanmelden is in deze tijd echt nodig: alleen op die manier kunnen we garanderen dat alleen leden deelnemen aan het Ledencongres. Ben je te laat met aanmelden, maar wil je toch deelnemen, mail dan naar vereniging.collectief@fnvhorecabond.nl.

Vragen

We willen jullie vragen om al zoveel als mogelijk vóóraf je vragen per e-mail aan te leveren. Dat kan tot 28 mei 2021. Wij streven ernaar om deze vragen, gebundeld, ook vóóraf te beantwoorden en inclusief antwoorden digitaal te verspreiden onder de deelnemers. Dan kunnen we ons tijdens de vergadering richten op eventuele vervolgvragen en snel tot besluitvorming overgaan. We verwachten dat de vergadering daarmee voor iedereen zo goed mogelijk te volgen is.

Meest gestelde vragen

Waarom gebruiken wij Zoom? Waar gebruiken wij Zoom voor? Is Zoom wel veilig?


Aanmelden voor het Ledencongres

Jouw privacy vinden we belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met jouw gegevens. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen.

Recht op vakbondsverlof bij het Ledencongres?

Catering 
Volgens artikel 58 g van de cao catering heb je recht op vakbondsverlof met behoud van loon, voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij de cao als aangewezen officiële afgevaardigde. Mits de werknemer de werkgever aantoont, dat hij als zodanig de bijeenkomst dient bij te wonen en voor het bijwonen van scholings- en vormingscursussen georganiseerd door de werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao of hun vakcentrales, mits de werkzaamheden dit toelaten en de werknemer tijdig tevoren overleg met de werkgever heeft gepleegd, tot een maximum van 12 dagen per jaar.

Recreatie
Volgens artikel artikel 28 lid 3 van de cao recreatie heb je als werknemer recht op vakbondsverlof met behoud van salaris voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao tot een maximum van 8 dagen per jaar en kaderleden tot een maximum van 11 dagen, een en ander voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten.

Horeca
Voor het Ledencongres en ander vakbondswerk dien je een verlofdag op te nemen of te rouleren in het rooster. Je dient dit te doen in overleg met je werkgever.

Heb je volgens jouw cao recht op vakbondsverlof, dan kun je dit tijdig bij je werkgever aanvragen, mits de werkzaamheden dit toelaten. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons Contactcenter via 036 - 535 85 95 of info@fnvhorecabond.nl.