Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Ledencongres: maandag 30 mei 2022

Meepraten over de stand van zaken in de horeca, catering en recreatie, onze vereniging en pensioenen? Meld je dan hieronder aan voor ons Ledencongres op maandag 30 mei. Het Ledencongres vindt na twee jaar digitaal weer fysiek plaats van 10.30-16.30 uur in het Van der Valk hotel in Almere. We hebben er naar uitgekeken om elkaar weer live te ontmoeten.

Agenda en stukken

Op de agenda staan onder andere de volgende punten. Bekijk hier de volledige agenda.


Na het formele deel van het Ledencongres en een overheerlijke lunch organiseren wij een leuk en informatief deel. Je volgt drie workshops waarin bepaalde ontwikkelingen en de toekomst ervan wordt besproken. Workshop 1 'De toekomst van de sectoren', Workshop 2 'Ledencongres 2.0' en Workshop 3 'De toekomst van de consument', hierin neemt Inga Blokker, directeur FSIN, je mee in de veranderde wereld van de consument. Hierna sluiten we gezamenlijk met een goede borrel af en is er nog de mogelijkheid om het naastgelegen nieuwe kantoor van FNV Horecabond te bezoeken.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden tot 27 mei 2022. Na aanmelding volgt per e-mail een bevestiging. Ben je te laat met aanmelden, maar wil je toch deelnemen, mail dan naar vereniging.collectief@fnvhorecabond.nl.

Vragen

We willen jullie vragen om al zoveel als mogelijk vóóraf je vragen per e-mail aan te leveren. Dat kan tot 25 mei 2022. Wij streven ernaar om deze vragen, gebundeld, ook vóóraf te beantwoorden en inclusief antwoorden digitaal te verspreiden onder de deelnemers. Dan kunnen we ons tijdens de vergadering richten op eventuele vervolgvragen en snel tot besluitvorming overgaan. We verwachten dat de vergadering daarmee voor iedereen zo goed mogelijk te volgen is. Eventuele voorstellen dienen uiterlijk begin mei door ons te zijn ontvangen.Lidnummer opzoeken?

FNV Horecabond vindt jouw privacy erg belangrijk en we zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen.

Horeca

Voor het Ledencongres en ander vakbondswerk dien je een verlofdag op te nemen of te rouleren in het rooster. Je dient dit te doen in overleg met je werkgever.

Heb je volgens jouw cao recht op vakbondsverlof, dan kun je dit tijdig bij je werkgever aanvragen, mits de werkzaamheden dit toelaten. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons Contactcenter via www.fnvhorecabond.nl/contact.

Catering 

Volgens artikel 58 g van de cao catering heb je recht op vakbondsverlof met behoud van loon, voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij de cao als aangewezen officiële afgevaardigde. Mits de werknemer de werkgever aantoont, dat hij als zodanig de bijeenkomst dient bij te wonen en voor het bijwonen van scholings- en vormingscursussen georganiseerd door de werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao of hun vakcentrales, mits de werkzaamheden dit toelaten en de werknemer tijdig tevoren overleg met de werkgever heeft gepleegd, tot een maximum van 12 dagen per jaar.

Recreatie

Volgens artikel 28 lid 3 van de cao recreatie heb je als werknemer recht op vakbondsverlof met behoud van salaris voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao tot een maximum van 8 dagen per jaar en kaderleden tot een maximum van 11 dagen, een en ander voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten.