Esther de Jong

Naast haar studie Bedrijfskunde op de UVA heeft Esther de Jong (1977) altijd in de horeca gewerkt. De loopbaan die ze na haar studie aflegde liep via sales, vervolgens pensioen en tot slot haar eigen bedrijf in werving, selectie en coaching, dat zich richt op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het betrekken van jongeren en luisteren naar hun behoeften wilde Esther centraal stellen in haar werk. Bij FNV Jong heeft ze sinds 2012 haar kennis en ervaring ingezet voor maatschappelijke doeleinden. Eerst als afdelingshoofd, later als sectorhoofd. “Inmiddels ben ik 7 jaar, 3 besturen, een verzelfstandiging en een fusie verder,” aldus Esther. “En staat er een mooie bloeiende sector die zorgt voor vernieuwing en bruggen probeert te bouwen tussen jong en oud.” Sinds begin 2017 is ze secretaris-penningmeester bij FNV Horecabond.


Wat is volgens jou de belangrijkste eigenschap waar een bestuurder van FNV Horecabond aan moet voldoen?

“Zichtbaar zijn, echt kunnen luisteren naar de leden, weten wat er leeft en speelt, om daar vervolgens ook echt wat mee te doen en bij voorkeur met de leden samen.”

Waar wil jij je sterk voor maken de komende vier jaar bestuursperiode?

“Zichtbaarheid van de bond vergroten, zorgen voor de nodige vernieuwingen om dichterbij de (potentiële) leden te komen om te weten wat er leeft en speelt zodat je hierop in kunt springen. Zorgen voor meer jonge leden, leden betrekken en activeren en zorgen dat de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van werknemers in vooral de horeca kunnen worden verbeterd.”

Waar word je gelukkig van?

“Mensen.”
 

Esther de Jong

e.dejong@fnvhorecabond.nl