Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Profiel voor Voorzitter FNV Horecabond

De reactietermijn is inmiddels gesloten.

FNV Horecabond, met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie, is een moderne vakorganisatie.

Missie

FNV Horecabond zet zich actief in voor sterke en aantrekkelijke sectoren. Binnen deze sectoren behartigt zij de belangen van alle werkenden in de verschillende levensfases. Zij voorziet op inspirerende en innovatieve wijze in de behoefte van (potentiele) vakkrachten. Zij is vernieuwend, flexibel en zichtbaar voor iedereen in de horeca, catering en recreatie. Vanuit het collectief en het individu zijn de kernwaarden daarbij het bevorderen van solidariteit, sociale rechtvaardigheid, scholing, ontwikkeling en duurzaamheid.

Visie

FNV Horecabond is de vakbond op het gebied van werk, inkomen en ontwikkeling voor alle werkenden in de sectoren horeca, catering en recreatie, welke in elke levensfase potentiële vakkrachten verder brengt.

Uitdagingen komende jaren

FNV Horecabond heeft het afgelopen jaar een heroriëntatie uitgevoerd van de missie en visie en heeft de werkorganisatie daarop aangepast.  Dit is gedaan na advies van de ondernemingsraad en in overleg met de vereniging. Het nieuwe bestuur heeft nu de opdracht om de plannen die zijn vastgesteld uit te voeren en bij te sturen waar nodig. In deze plannen is ruimte ingebouwd voor innovatie, waarbij nieuwe activiteiten en verdienmodellen worden uitgeprobeerd, successen worden uitgebouwd en minder succesvolle experimenten weer worden gestopt. Met als einddoel een sterke vakbond in de sectoren die invulling geeft aan de vernieuwde missie en visie met een sluitende begroting.

Organisatiestructuur

FNV Horecabond is een vereniging van bijna  22.000 leden en 400 vrijwilligers. Daarnaast zijn er momenteel 35 mensen in dienst. De vereniging en werkorganisatie worden aangestuurd door het Dagelijks bestuur.

De vereniging kent een Algemene ledenvergadering: het Ledencongres. Deze komt tenminste twee keer per jaar bijeen en stelt als hoogste instantie het (financiële) beleid van de bond vast. Daarnaast benoemt en ontslaat het Ledencongres het bestuur.

De werkorganisatie is in transitie. Voor de duur van deze transitie is een tijdelijk management aangesteld dat de inzet afbouwt en waarna de directe aansturing ook geheel bij het Dagelijks bestuur komt te liggen. Het Dagelijks bestuur voert het overleg met de medezeggenschap.

Bestuur

FNV Horecabond wordt bestuurd door een Hoofdbestuur van negen personen, waarvan twee bestuursleden het Dagelijks bestuur vormen. Deze twee Dagelijks bestuurders zijn in dienst bij FNV Horecabond (beide rollen zijn bezoldigd en betreffen een voltijdsdienstbetrekking), de andere zeven leden van het bestuur zijn onbezoldigd en hebben een toezichthoudende rol.

Het bestuur wordt iedere vier jaar gekozen door het Ledencongres, de Voorzitter en Secretaris-Penningmeester worden in functie gekozen.

Profiel Voorzitter

Kandidaten hebben academisch werk- en denkniveau en bewezen bestuurlijke kwaliteiten. De aankomend voorzitter staat stevig in zijn/haar schoenen, heeft een sterke politiek-bestuurlijke antenne en heeft een uitstekend gevoel voor maatschappelijke trends en gevoeligheden. Daarnaast heeft de kandidaat ervaring opgedaan door het invullen van een (eind)verantwoordelijke functie binnen de vakbeweging, een maatschappelijke organisatie of de overheid. Hij/zij heeft affiniteit met de elementen van een vereniging en samenwerken met vrijwilligers. Hij/zij heeft gezag opgebouwd tijdens het vervullen van deze (eind)verantwoordelijke positie en heeft een breed netwerk. De te benoemen voorzitter beschikt over een brede maatschappelijke oriëntatie en is goed in staat om te gaan met de media.

De taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter komen kort weergegeven op het volgende neer:


De aankomend voorzitter beschikt idealiter over de volgende competenties:


Procedure

Kandidaat stellen voor deze functie kan via het sturen van een e-mail aan a.stadermann@fnvhorecabond.nl . Graag ontvangen we een motivatiebrief en een C.V. uiterlijk op zondag 1 maart 2020. Let op: je kunt je enkel kandidaatstellen als je lid bent van FNV Horecabond.

Alle kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie op 4 of op 9 maart. Daarna volgt een assessment van één dag op 11, 12, 17 of 18 maart. Op 26 maart bespreekt de selectiecommissie de uitkomsten van het assessment met de kandidaten.

Kandidaten wordt gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren (VOG) bij de selectiecommissie.

Na dit deel van de procedure brengt de selectiecommissie een advies uit over de benoembaarheid van iedere kandidaat. Uiteraard worden kandidaten eerst geïnformeerd over het oordeel van de selectiecommissie.

De benoembare kandidaten worden aan het Ledencongres voorgedragen, het Ledencongres van 25 mei 2020 kiest uit de benoembare kandidaten vervolgens de nieuwe Voorzitter en Secretaris-penningmeester.

De gekozen kandidaten komen in dienst bij FNV Horecabond en vallen onder de cao voor medewerkers van FNV Horecabond.

Meer informatie

Heb je vragen over de functie-inhoud, over de procedure of over andere zaken, neem dan gerust contact op met:

T. 06 10 547 968 | E. b.veldman@fnvhorecabond.nl

T. 06 53 264 025 | E. a.stadermann@fnvhorecabond.nl